🌟

Сертификат авах

Сертификат авах

Бүх хичээлийг бүрэн үзэж, сорил, даалгавруудыг биелүүлснээр та СЕРТИФИКАТ авах боломжтой болно. Сертификат - г зөвхөн ВЕБ дээрээс татаж авах боломжтойг анхаарна уу.
Сертификатаа авахын тулд үзсэн хичээлүүдээ тэмдэглэж хичээл үзсэн хувь 80%-с дээш байх шаардлагатай.
Хичээлээ 80%-с дээш үзсэн тохиолдолд СЕРТИФИКАТ авах сонголт гарч ирэх бөгөөд сургалтын үндсэн хуудас болон ПРОФАЙЛ - СЕРТИФИКАТ хэсгээс сертификатаа татаж авах боломжтой.
Үзсэн хичээлүүдээ тэмдэглэнэ
Сертификат авах шалгуур хангах үед "СУРГАЛТЫГ ДУУСГАХ" товч дээр дарна. Сургалтыг дуусгасны дараа таны эрх дуусаагүй тохиолдолд хичээлүүдээ дахин давтаж үзэх боломжтой хэвээрээ байна.
Тийм товч дээр дарж СЕРТИФИКАТ-аа авна.
ПРОФАЙЛ - СЕРТИФИКАТ хэсэгт таны авсан Сертификатууд харагдана.

Сертификат дээрх нэр өөрчилөх

Профайл - Тохиргоо - Ерөнхий - Display Name хэсэгт Сертификат дээр харуулах нэрээ өөрчлөх боломжтой.

Сертификатаа LinkedIn-д байршуулах

Дараах зааврын дагуу Сертификатаа LinkedIn - д байршуулаарай.