📘

Дан сургалтанд бүртгүүлэх

Дан сургалтын төлбөр төлөх, идэвхижүүлэх заавар

https://data-school.mn/ сайт руу нэвтрэн өөрийн сонгосон сургалт руугаа орж "ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ" товч дээр дарж дараагийн алхам руу шилжинэ. Төлбөр баталгаажуулах доорх 2 сонголт гарч ирнэ.
  • QPay
  • Дансруу шилжүүлэх

QPay ашиглаж төлөх

📝 Захиалга хийхэд үүссэн QR кодыг банкны APP-р уншуулан төлбөрөө төлнө. Гүйлгээний утгыг өөрчлөх шаардлагагүй ба цаанаас гарч ирсэн гүйлгээний утгаар төлнө.
📝 QPAY-р төлбөр төлсний дараа сургалтын эрх шууд идэвхижиж хичээлээ үзэх боломжтой болно.

Дансруу шилжүүлэх

📝 Хаан Банк данс: 5115094336 📝 Голомт Банк данс: 1415128978 📝 Дансны нэр: Дата Аналитикс / Data Analytics 📝 Гүйлгээний утга: Сургалтын нэр, Овог Нэр, утасны дугаар бичих. Байгууллага бол байгууллагын нэр, регистрээ бичих. 🤖 Чатботтой http://m.me/DataSchoolMN холбогдон сургалтын эрхээ нээлгэх.

Купон код ашиглах заавар

Хэрвээ танд хямдралын купон код байгаа бол доорх зааврын дагуу идэвхижүүлээрэй.
📝 Төлбөр төлөх хуудасны Купон хэсэгт кодоо оруулж Ашиглах товч дээр дарна.
📝 Купон идэвхижиж хямдралын дүн үндсэн үнээс хасагдана. Төлбөрийн хэлбэрээ сонгож төлбөрөө баталгаажуулж сургалтаа үзэх боломжтой болно.
Багц сургалтанд бүртгүүлэх бол энд дарна уу.