💻

Хичээл үзэх заавар

Хичээл үзэх заавар
Эрх нээгдсэн сургалт (https://data-school.mn/profile/) руугаа орохдоо ПРОФАЙЛ - СУРГАЛТУУД цэс рүү хандана.

Хичээл үзэх, үзсэн хичээлээ тэмдэглэх

Сургалтын эрх нээгдэхэд сургалтын хөтөлбөр хэсэг дэхь хичээлүүд үзэх боломжтой болно. Та ХИЧЭЭЛҮҮД Tab болон ХИЧЭЭЛ ҮЗЭХ товч дээр дарж сургалтаа үзнэ. Мөн эрх нээгдсэн болон дуусах хугацаа харагдана.
Хичээл үзэх үндсэн хуудас:

Сургалтын үнэлгээ өгөх

Та сургалтаа үзэж дуусаад сургалтын үндсэн хуудасны доор хэсэгт байрлах ҮНЭЛГЭЭ өгөх хэсэгт өөрийн сэтгэгдэл болон тус сургалтыг 1-5 оноогоор үнэлээрэй.

Онлайн хичээл үзэх зөвлөмж

  • 7 хоногийн тодорхой өдрүүдэд хичээлийн хуваарь гаргах.
  • Онлайнаар суралцахад цаг гаргах. Ажил дээрээ, гэртээ гэх мэт.
  • Бичиж тэмдэглэх. Аль болох бүх хичээлийг бүрэн судалж дуусгах.
  • Өгөгдлийг татаж аваад өөрийн компьютер дээрээ дагаж хийх.
  • Сурсан зүйлээ аль болох ажил дээрээ ашиглаж бататгах.
  • Цагийг тулгахгүй байх. Сургалтын эрх хүчинтэй байх хугацаа буюу 6 сар болон 1 жилийн хугацаандаа багтаж хичээлээ үзэж дуусгах.